Sức mạnh của sự im lặng

Sức mạnh của sự im lặng

Có một người nông dân bị mất chiếc đồng hồ quý giá khi làm việc trong trang trại. Chiếc đồng hồ có giá trị bình thường nhưng nó gắn với những kỷ niệm đáng nhớ ...