• Góc nhìn

Trung thu: Bình về Đảng Cộng sản Trung Quốc

Góc nhìn 01/10/20, 07:15

Trung thu năm nay có 2 nhân vật chính, đều "quang minh, vĩ đại", nhưng một là Chân, một là Giả. Nhân vật chính của Trung thu là ánh trăng, dù thế thời chuyển dời không ngừng nghỉ, ánh trăng vẫn đó vằng vặc soi sáng thế nhân. Trăng là chứng ...