Đâu là cách tốt nhất để thay đổi số mệnh?

Trí huệ cổ nhân 17/01/23, 13:00

Mặc dù số phận của một người đã được định trước, nhưng trong đời người này luôn hành thiện tích đức, khi đạt đến một mức độ nhất định thì có thể thay đổi được vận mệnh... 1. Để mọi thứ thuận theo tự nhiên Vì vậy, chúng ta thường nói rằng ...

Nho gia mạn đàm (6): Danh chính thì ngôn thuận

Trí huệ cổ nhân 03/01/23, 15:00

Nho gia giảng 'bề tôi trung thành', nhưng 'trung' ở đây có phải là trung thành một cách mù quáng?  Tiếp theo Phần 5 Trên thực tế đạo quân - thần là: 'quân nhân thần trung', vua phải nhân ái thì thần mới trung thành. Nếu mỗi người đều làm tròn chức ...

Tai họa bắt nguồn từ lòng tham

Trí huệ cổ nhân 26/12/22, 11:00

Trên đời này, lòng tham chính là thứ độc dược đáng sợ nhất, nó có thể hủy hoại một cá nhân chỉ trong nháy mắt. Bởi vậy, con người nếu muốn tránh tai ương, nhất định phải thông tỏ được chữ “tham” này. Lão Tử tên thật là Lý Nhĩ, tự ...