Tam tự kinh

Cuốn sách dạy con chuyên cần học tập, bồi đắp thiện lương nổi tiếng trong lịch sử Á Đông.

N

hiều người Việt Nam đã thuộc nằm lòng câu nói: “Nhân chi sơ, tính bản thiện”. Đây cũng chính là câu mở đầu của bộ sách giáo dục trẻ em truyền thống “Tam tự kinh”, từng được ngợi ca và sử dụng rộng rãi ở các nước Á Đông như Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc. Sách do tiên sinh Vương Ứng Lân triều Tống biên soạn và tiên sinh Âu Thích Tử cuối đời Tống bổ sung.

Cùng với “Đệ tử quy” và “Thiên tự văn”, “Tam tự kinh” được mệnh danh là một trong ba kinh điển giáo dục con em tốt nhất trong lịch sử Á Đông. “Kinh” nghĩa là “đạo lý bất biến”. Cổ nhân gọi sách là kinh nếu sách thể hiện giá trị to lớn. “Tam tự kinh” chỉ có trên 1000 chữ nhưng bao trùm cả văn học, lịch sử, triết học, thiên văn, địa lý, luân thường đạo lý. Sách thích hợp với trẻ nhỏ nhờ hình thức thơ 3 chữ ngắn, đơn giản, có thể hát như đồng dao nghe rất vui tai.

Tư tưởng xuyên suốt của “Tam tự kinh” là chuyên cần học tập. Bởi vì “Nhân chi sơ, tính bản thiện” (Lúc ban đầu của con người vốn tính thiện), nhưng nếu không giáo dục, không chăm chỉ học tập, cái bản tính thiện đó của con người trong quá trình bị ô nhiễm bởi thế tục sẽ biểu hiện càng ngày càng ít đi. Do đó, “Giáo chi đạo, quý dĩ chuyên” (Cái đạo của giáo dục, quan trọng nhất, mấu chốt nhất là ở chuyên cần).

tam tự kinh Ảnh chụp Video Tam Tự Kinh (Nguồn: Chanhkien.org)

Với ước nguyện phục hưng văn hoá truyền thống, DKN xin kính cẩn giới thiệu tới quý vị độc giả bộ giáo trình “Tam tự kinh” (tuyển chọn) gồm 23 bài thích hợp nhất với trẻ em Việt Nam thời nay, được chọn lọc từ tài liệu giáo khoa văn hoá của mạng Chánh Kiến (zhengjian.org). Mỗi bài đều có bản dịch, diễn giải, câu chuyện tham khảo và phần phụ chú, giúp các em và cha mẹ thầy cô hiểu hàm nghĩa sâu sắc của kinh điển. Ngoài ra, phần “Đọc sách bút đàm” đưa ra thảo luận sâu rộng về ý nghĩa của bài, độc giả trưởng thành có thể tìm thấy ít nhiều tâm đắc.

Tiếp theo bộ kinh điển giáo dục trẻ em “Phép tắc người con” (Đệ tử quy), DKN hy vọng rằng bộ sách “Tam tự kinh” này sẽ giúp các em nhỏ và mỗi người chúng ta nuôi dưỡng bản tính thiện lương, tịnh hóa tâm hồn, tìm lại và nâng cao những giá trị truyền thống tốt đẹp trong thời buổi đạo đức suy thoái hôm nay.

Ban biên tập DKN

Cấu trúc của bài

  • 1 GIỚI THIỆU Đại Kỷ Nguyên giới thiệu
  • 2 KINH VĂN Bản dịch Tiếng Việt
  • 3 GIẢNG GIẢI Bao gồm 23 bài diễn giải, câu chuyện tham khảo đi kèm
  • 4 VIDEO Bao gồm Video (Youtube) nguồn NTD Việt Nam
Bài 1 Tam Tự Kinh

Người ban đầu, vốn tính thiện

Bài 1 Tam Tự Kinh
Người ban đầu, tính vốn thiện
Tính gần nhau, thói cách xa.
Nếu không dạy, tính đổi liền,
Đạo dạy học, quý ở chuyên.
GIẢNG GIẢI
Bài 2 Tam Tự Kinh

Xưa Mạnh mẫu, chọn chỗ ở

Bài 2 Tam Tự Kinh
Xưa Mạnh mẫu, chọn chỗ ở,
Con không học, chặt khung cửi.
Đậu Yên Sơn, có cách hay,
Dạy năm con, đều lừng lẫy.
GIẢNG GIẢI
Bài 3 Tam Tự Kinh

Nuôi không dạy, lỗi của cha

Bài 3 Tam Tự Kinh
Nuôi không dạy, lỗi của cha,
Dạy không nghiêm, lỗi ở thầy.
Con không học, lẽ chẳng nên,
Trẻ không học, già buồn thêm.
GIẢNG GIẢI
Bài 4 Tam Tự Kinh

Ngọc không mài, không thành quý

Bài 4 Tam Tự Kinh
Ngọc không mài, không thành quý,
Người không học, mù nghĩa lý.
Làm người con, tuổi thiếu thời,
Gần thầy bạn, học lễ nghi.
GIẢNG GIẢI
Bài 5 Tam Tự Kinh

Hương chín tuổi, ủ chiếu chăn

Bài 5 Tam Tự Kinh
Hương chín tuổi, ủ chiếu chăn,
Hiếu với cha, cần siêng năng.
Dung bốn tuổi, biết nhường lê,
Yêu quý anh, nên cố gắng.
GIẢNG GIẢI
Bài 6 Tam Tự Kinh

Hiếu đễ trước, rồi học văn

Bài 6 Tam Tự Kinh
Hiếu đễ trước, rồi học văn,
Biết toán số, biết làm văn.
Một đến mười, mười đến trăm,
Trăm đến ngàn, ngàn đến vạn.
GIẢNG GIẢI
Bài 7 Tam Tự Kinh

Tam tài là: Thiên – Địa – Nhân

Bài 7 Tam Tự Kinh
Tam tài là: Thiên – Địa – Nhân,
Tam quang là: Nhật – Nguyệt – Tinh.
Tam cương là: nghĩa vua tôi,
Tình cha con, thuận vợ chồng.
GIẢNG GIẢI
Bài 8 Tam Tự Kinh

Rằng xuân hạ, đến thu đông

Bài 8 Tam Tự Kinh
Rằng xuân hạ, đến thu đông
Bốn mùa đó, chuyển không ngừng.
Rằng nam bắc, với tây đông
Bốn phương đó, ứng trung tâm.
GIẢNG GIẢI
Bài 9 Tam Tự Kinh

Rằng thủy hỏa, mộc kim thổ

Bài 9 Tam Tự Kinh
Rằng thủy hỏa, mộc kim thổ
Ngũ hành đó, theo lý số.
GIẢNG GIẢI
Bài 10 Tam Tự Kinh

Rằng nhân nghĩa, lễ trí tín

Bài 10 Tam Tự Kinh
Rằng nhân nghĩa, lễ trí tín
Ngũ thường đó, chớ rối loạn.
GIẢNG GIẢI
Bài 11 Tam Tự Kinh

Đạo lương thúc, mạch thử tắc

Bài 11 Tam Tự Kinh
Đạo lương thúc, mạch thử tắc
Sáu giống lúa, mọi người ăn.
Ngựa trâu dê, gà chó lợn
Sáu giống vật, mọi người nuôi.
GIẢNG GIẢI
Bài 12 Tam Tự Kinh

Rằng mừng giận, với thương sợ

Bài 12 Tam Tự Kinh
Rằng mừng giận, với thương sợ
Yêu ghét muốn, đủ thất tình.
Bầu đất da, gỗ đá kim
Tơ và trúc, đủ bát âm.
GIẢNG GIẢI
Bài 13 Tam Tự Kinh

Sơ cố nội, cha đến mình

Bài 13 Tam Tự Kinh
Sơ cố nội, cha đến mình
Mình đến con, con đến cháu
Từ con cháu, đến chắt chít
Là chín đời, là luân thường.

Ân cha con, thuận vợ chồng,
Anh yêu thương, em cung kính.
Có tôn ti, yêu thương bạn.

Vua phải kính, thần phải trung,
Mười nghĩa này, người đều giống.
GIẢNG GIẢI
Bài 14 Tam Tự Kinh

Phàm dạy trẻ, phải giảng kỹ

Bài 14 Tam Tự Kinh
Phàm dạy trẻ, phải giảng kỹ
Tỏ lời huấn, rõ câu cú.
Kẻ đi học, phải khởi đầu
Hết tiểu học, đến Tứ thư.
GIẢNG GIẢI
Bài 15 Tam Tự Kinh

Người đọc sử, khảo thực lục

Bài 15 Tam Tự Kinh
Người đọc sử, khảo thực lục,
Thông cổ kim, như mắt thấy.
Miệng đọc rõ, tâm nghĩ suy,
Sáng như thế, tối cũng thế.
GIẢNG GIẢI
Bài 16 Tam Tự Kinh

Xưa Trọng Ni, học Hạng Thác

Bài 16 Tam Tự Kinh
Xưa Trọng Ni, học Hạng Thác,
Thánh hiền xưa, còn chăm học.
Triệu Trung lệnh, đọc Lỗ luận,
Làm quan to, học vẫn chăm.
GIẢNG GIẢI
Bài 17 Tam Tự Kinh

Bện cói viết, cạo thẻ tre

Bài 17 Tam Tự Kinh
Bện cói viết, cạo thẻ tre,
Không có sách, vẫn cố gắng.
Tóc treo xà, dùi đâm chân,
Không người dạy, tự khổ học.
GIẢNG GIẢI
Bài 18 Tam Tự Kinh

Dùng đom đóm, dùng ánh tuyết

Bài 18 Tam Tự Kinh
Dùng đom đóm, dùng ánh tuyết,
Nhà tuy nghèo, không bỏ học.
Cõng củi đọc, sách treo sừng,
Thân mệt nhọc, vẫn khổ học.
GIẢNG GIẢI
Bài 19 Tam Tự Kinh

Tô Lão Tuyền, hai bảy tuổi

Bài 19 Tam Tự Kinh
Tô Lão Tuyền, hai bảy tuổi,
Mới quyết tâm, đọc thư tịch.
Ông lớn tuổi, còn hối cải,
Trò tuổi nhỏ, nên sớm nghĩ.

Như Lương Hạo, tuổi tám hai,
Dự thi đình, tài xuất chúng.
Ông già cả, xứng kỳ tài,
Trò tuổi nhỏ, nên lập chí.
GIẢNG GIẢI
Bài 20 Tam Tự Kinh

Oánh tám tuổi, biết làm thơ

Bài 20 Tam Tự Kinh
Oánh tám tuổi, biết làm thơ,
Bí lên bảy, giỏi thơ cờ.
Họ dĩnh ngộ, người người khen,
Trò đang học, nên bắt chước.
GIẢNG GIẢI
Bài 21 Tam Tự Kinh

Thái Văn Cơ, giỏi đoán đàn

Bài 21 Tam Tự Kinh
Thái Văn Cơ, giỏi đoán đàn,
Tạ Đạo Uẩn, giỏi làm thơ.
Họ là nữ, lại thông minh,
Trò nam nhi, nên gắng sức.
GIẢNG GIẢI
Bài 22 Tam Tự Kinh

Đường Lưu Yến, mới bảy tuổi

Bài 22 Tam Tự Kinh
Đường Lưu Yến, mới bảy tuổi,
Thi Thần đồng, quan Chính tự.
Cậu tuy nhỏ, đã làm quan,
Trò đang học, gắng là được.
Người thành đạt, đều như vậy.

Chó canh đêm, gà báo sáng,
Nếu không học, sao nên người?
Tằm nhả tơ, ong gây mật,
Người không học, không bằng vật.
GIẢNG GIẢI
Bài 23 Tam Tự Kinh

Tuổi trẻ học, lớn thực hành

Bài 23 Tam Tự Kinh
Tuổi trẻ học, lớn thực hành,
Trên báo quốc, dưới lợi dân.
Tiếng vang danh, vinh cha mẹ,
Rạng tổ tiên, ngời hậu thế.

Người cho con, vàng đầy rương,
Ta dạy con, chỉ bộ kinh.
Cần bỏ công, chơi vô ích,
Nhớ lời răn, nên gắng sức.
GIẢNG GIẢI

(Biên dịch, biên tập và thiết kế: Ban biên tập DKN.
Hình minh hoạ: Sử dụng từ Video Tam Tự Kinh của Chanhkien.org)