Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục được đổ vào Việt Nam, chủ yếu vào các ngành sản xuất phục vụ xuất khẩu, góp phần thúc đẩy kim ngạch xuất khẩu của cả nước.  

Báo cáo của Cục Đầu tư Nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho thấy Việt Nam đã thu hút được 9,9 tỷ USD vốn FDI đăng ký trong 5 tháng đầu năm 2018, giảm 18,4% so với cùng kỳ năm 2017.

Cụ thể, Việt Nam có 1.076 dự án mới được cấp Giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký 4,66 tỷ USD, giảm 16,8% so với cùng kỳ năm trước; có 393 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm 2,49 tỷ USD, giảm 47,4%.

Ngoài ra, còn có 2.341 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị vốn góp 2,75 tỷ USD, tăng 53,5% so với cùng kỳ 2017. Trong số này có 1.117 lượt góp vốn, mua cổ phần làm tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp với giá trị vốn góp 1,58 tỷ USD, và 1.224 lượt góp vốn mua cổ phần không làm tăng vốn điều lệ doanh nghiệp với tổng giá trị vốn góp 1,17 tỷ USD.

Nguyên nhân vốn đầu tư trong 5 tháng đầu năm 2018 giảm so với cùng kỳ năm 2017 được lý giải do trong cùng kỳ năm trước có nhiều dự án lớn được cấp mới và điều chỉnh vốn.

Về vốn thực hiện, báo cáo cho thấy các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được khoảng 6,75 tỷ USD tính đến ngày 20/5, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2017.

Lĩnh vực được nhà đầu tư nước ngoài đầu tư nhiều nhất là công nghiệp chế biến, chế tạo với số vốn đăng ký đạt 5,18 tỷ USD, chiếm tới 52,3% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Lĩnh vực kinh doanh bất động sản đứng thứ hai khi thu hút 1,07 tỷ USD, chiếm 10,8% tổng vốn đầu tư đăng ký, còn lĩnh vực bán buôn, bán lẻ đứng thứ ba với 1,02 tỷ USD, chiếm 10,3% tổng vốn đăng ký.

Khối FDI tiếp tục rót gần 10 tỷ USD vào Việt Nam trong 5 tháng, xuất siêu lớn
Hàn Quốc tiếp tục đứng số 1 trong số các nước đầu tư nhiều nhất vào Việt Nam. (Ảnh: VIR)

Hàn Quốc tiếp tục là quốc gia đầu tư nhiều nhất vào Việt Nam với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 2,63 tỷ USD, chiếm 26,5% tổng vốn đầu tư. Nhật Bản đứng thứ hai với 1,52 tỷ USD, chiếm 15,4%, trong khi Singapore đứng thứ ba với số vốn đăng ký 1,11 USD, chiếm 11,25%.

Các nhà đầu tư nước ngoài rót vốn nhiều nhất vào Thành phố Hồ Chí Minh với số vốn đăng ký 2,39 tỷ USD, chiếm 24,2% tổng vốn đầu tư toàn quốc, tiếp đó là Hải Phòng với 1,07 USD, và Hà Nội với 835,3 triệu USD.

Trong 5 tháng, khu vực đầu tư nước ngoài tại Việt Nam xuất khẩu đạt 66,66 tỷ USD (kể cả dầu thô), tăng 15% so với cùng kỳ năm 2017 và chiếm tới 71,6% kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Ở chiều ngược lại, nhập khẩu của khu vực này đạt 52,85 tỷ USD, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2017 và chiếm gần 58,9% kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam. Như vậy, khu vực đầu tư nước ngoài xuất siêu 13,81 tỷ USD (kể cả dầu thô) trong 5 tháng đầu năm.

Minh Tuệ