Đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết Bộ đã hoàn thiện dự thảo bộ quy tắc ứng xử dành riêng cho giới nghệ sĩ. Trong dự thảo có nói đến việc các nghệ sĩ minh bạch khi làm từ thiện. Đối tượng áp dụng không chỉ là nghệ sĩ hoạt động trong đơn vị công lập, còn bao gồm toàn bộ nghệ sĩ tự do, không thuộc biên chế nhà nước.

CỤ theo theo Zing, nội dung bộ quy tắc bao gồm quy tắc ứng xử chung, quy tắc ứng xử trong hoạt động nghề nghiệp, quy tắc ứng xử đối với đồng nghiệp, quy tắc ứng xử đối với khán giả, công chúng, quy tắc ứng xử trong hoạt động xã hội, quy tắc ứng xử trên báo chí, truyền thông và mạng xã hội.

Ở quy tắc ứng xử trong hoạt động xã hội, dự thảo nhấn mạnh nghệ sĩ phải có trách nhiệm minh bạch trong hoạt động xã hội, từ thiện.

Ngoài ra, dự thảo bộ quy tắc yêu cầu nghệ sĩ không tham gia quảng cáo các sản phẩm không đúng hoặc gây nhầm lẫn về công dụng của sản phẩm.

Dự thảo còn đưa ra quy tắc ứng xử của nghệ sĩ trong hoạt động nghề nghiệp, với đồng nghiệp, công chúng, ứng xử trên báo chí, mạng xã hội…

Định hướng hành vi, chứ không phải công cụ “trừng trị”

Trên báo Tuổi Trẻ, theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn – ủy viên thường trực, Ủy ban Văn hóa, giáo dục của Quốc hội, trong thời gian vừa qua, chúng ta chứng kiến khá nhiều hành vi ứng xử lệch chuẩn, không phù hợp của các nghệ sĩ, đặc biệt là trên mạng xã hội. Vì vậy, việc Bộ Văn hóa – thể thao và du lịch đưa ra Bộ quy tắc ứng xử cho nghệ sĩ là cần thiết.

Đặc biệt trong giai đoạn đất nước đang chịu nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID-19, rất cần những ứng xử có trách nhiệm của mỗi người, trong đó có các nghệ sĩ, đối với cộng đồng và xã hội.

“Các nghệ sĩ là người của công chúng nên những hành vi của họ trên mạng xã hội và cả ngoài đời thực có ảnh hưởng rất lớn đến suy nghĩ, lối sống của công chúng.

Vì thế, xã hội trông chờ rất nhiều vào những hành vi đúng đắn, suy nghĩ cẩn trọng, chia sẻ có trách nhiệm của nghệ sĩ trên mạng và ngoài đời thực”, ông Sơn nói về sự cần thiết của những chuẩn mực ứng xử với nghệ sĩ.

Tuy nhiên, ông Sơn cũng nhấn mạnh Bộ quy tắc ứng xử chỉ có giá trị định hướng hành vi của nghệ sĩ, chứ không có các chế tài như luật, hoàn toàn không phải là công cụ để “trừng trị” những vi phạm pháp luật của nghệ sĩ.

Có thể bạn quan tâm: