Chính sách đối xử đặc biệt với Hồng Kông tiếp tục bị xói mòn

---

“Một quốc gia, hai chế độ, người Hồng Kông cai trị Hồng Kông, không thay đổi trong 50 năm” đó là chính sách cai trị Hồng Kông do cựu lãnh đạo ĐCSTQ Đặng Tiểu Bình đưa ra. Ngày nay, 30 năm sau, chính quyền ĐCSTQ đã thay đổi “người Hồng Kông cai trị Hồng Kông” thành “những người yêu nước cai trị Hồng Kông”. “Hai chế độ” trong “một quốc gia, hai chế độ” có cách hiểu khác trong miệng của các nhà lập pháp ĐCSTQ. Chính sách Hồng Kông của ĐCSTQ đã gây chấn động thế giới bên ngoài, Epoch Times đã có bài bình luận về vấn đề này.