vào ngày 30/12, website nhà trắng đã điểm lại vắn tắt Top 10 thành tựu lớn nhất năm 2019 của Tổng thống Trump.