Trang web chính thức của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Nam Ninh mới đây đã đưa ra một thông báo về việc một vị chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Y tế và Sức khỏe của Thành phố Nam Ninh đã gửi tin tức về dịch bệnh Covid-19 cho gia đình và người dân trong khu vực, bị chính quyền phát hiện là “lan truyền trái phép tin tức sai lệch” và bị cách chức. Tuy nhiên thông báo này không nhắc đến những thông tin mà vị chủ nhiệm gửi đi.